Startupy & VC

Největší chyby, kterých se startupy dopouštějí před dosažením MVP. (Ve spolupráci s magazínem EU-Startups)

Tento článek byl původně napsán ve spolupráci s online magazínem EU-Startups.

Proces budování startupu by se dal popsat jako cesta k určitému cíli. Na své cestě potkáte mnoho křižovatek, na kterých se budete muset rozhodnout, kudy se vydat. Tato rozhodnutí mohou být klíčová pro nalezení vašeho cílového místa; ve skutečnosti mohou tato rozhodnutí znamenat rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou cestou.

Stejně tak by vám tyto křižovatky na vaší startupové cestě mohly pomoci dosáhnout maximálního potenciálu vašeho projektu. Jak se tedy vyhnout častým chybám a učinit ta nejlepší rozhodnutí?

V tomto článku se budeme zabývat chybami, kterých se zakladatelé často dopouštějí během rozhodovacího procesu před vytvořením MVP a které mohou způsobit fatální škody celému podniku.

To jsou stejné zásady, které radí i Soulmates Ventures, a které by měly každému zakladateli pomoci zvolit správnou cestu, která mu pomůže úspěšně dokončit cestu startupu v seed fázi a přejít do další fáze – akcelerace.

Nejdříve je však třeba vyřešit jednu důležitou podmínku, jinak by další kroky na vaší cestě ke startupu mohly být zbytečné: najít správný tým. Tým je stavebním kamenem, základním kořenem, kolem kterého jako větve ze stromu vyrůstají všechny ostatní agendy startupů. Když je strom silný, rostou i silné větve, které strom podporují a nakonec ho dělají ještě silnějším.

Nyní přejděme k tomu, proč jste sem přišli. Chyby, kterých je třeba se vyvarovat:

1. Nedostatečné ověření potřeby výrobku na trhu

I když startupy na začátku své cesty negenerují zisk, neměli bychom zapomínat, že startupy jsou přece jenom ziskové organizace. Potřebují své platící zákazníky a ekonomický zisk, aby přežily nebo byly atraktivní pro výstupní partnery, a ještě více pro naplnění svého potenciálu pozitivního dopadu.
Podle průzkumu společnosti CBInsights byla „nepotřebnost produktu na trhu“ (42 %) nejčastěji uváděným důvodem neúspěchu startupů.

Startupy mohou mít skvělý tým, technologii, design produktu a marketing, ale pokud váš produkt neřeší bolestivé místo na trhu ekonomicky škálovatelným způsobem, na těchto věcech nezáleží. To je faktor číslo jedna, který musí každý startup vyřešit.

2. Špatně řízené iterace se zákazníky během vývoje produktu

Vývoj produktu by měl být vždy provázán se získáváním zákazníků, sbíráním jejich zpětné vazby a průběžnými iteracemi na základě jejich zpětné vazby. Neztrácejte perspektivu tím, že se zaměříte na upgrady, které budou nejlepší pro vás; místo toho provádějte upgrady, které budou nejlepší pro zákazníka.

Je důležité zajímat se o očekávání zákazníků ohledně produktu, cenového systému, funkcí, způsobu dodání atd. Snažte se, naslouchejte těmto lidem a budujte svůj produkt na základě jejich myšlenek. V opačném případě byste mohli skončit se skvělým produktem, který si kromě vás nikdo nekoupí.

3. Chybná nebo chybějící definice platícího zákazníka

Jednou z nejtěžších věcí, pokud jde o váš produkt, je definovat správného platícího zákazníka. Jakmile na to přijdete, pomůže vám to lépe se orientovat v dalších úkolech. Na základě znalostí o svých zákaznících můžete vytvořit co nejlepší cenový systém, nastavit správnou úroveň komunikace a efektivněji cílit na své zákazníky.

Pro váš produkt existuje pouze jedna správná cena. Je to maximální hodnota, kterou je váš zákazník ochoten za výrobek zaplatit. Identifikace vašeho zákazníka vám pomůže takovou cenu najít, pomůže vám poznat konkurenci a umožní vám provést správné iterace produktu.

Vezměte takovou cenu a porovnejte ji s vašimi náklady na výrobek. Pokud hovoříme o nejvyšší možné ceně, nemůžete ji zvýšit. Pokud se neshoduje s vašimi náklady na výrobek, snižte je. Pokud to není možné, podnik uzavřete. Ve světě startupů je někdy nejasné, jak budou disruptivní technologie fungovat. Ve skutečnosti existuje mnoho případů, kdy startupy musely zavřít své dveře, protože jejich technologie nebyla dostatečně vyvinutá, aby byla ekonomicky škálovatelná.

4. Nesprávný nebo nerelevantní finanční plán

První měsíc přežijete s jednoduchou excelovou tabulkou, která kontroluje výběr peněz, a s dostupnou hotovostí na účtu. Jakmile začnete najímat tým a začnete utrácet peníze za vývoj produktu, budete potřebovat sofistikovanější nástroj pro finanční řízení společnosti. Vždy byste měli vědět, jaký je váš cash runway a jak dlouho vydržíte s aktuálními penězi.

Důvodem číslo 2, proč začínajícím podnikům došla hotovost, byla podle průzkumu špatná finanční rozhodnutí – 29 % respondentů z tohoto důvodu zkrachovalo. Startup Zirtual byl nucen ze dne na den propustit 400 zaměstnanců kvůli špatným finančním rozhodnutím a chybným kalkulacím, které byly podle spoluzakladatelky a generální ředitelky Maren Kate Donovanové způsobeny nenajmutím finančního ředitele.

5. Pozdní budování vztahů s investory

Chyby, kterých se dopouští mnoho začínajících firem v souvislosti se vztahy s investory, jsou ve skutečnosti poměrně jednoduché. O investici žádají příliš pozdě. Chtějí něco vybudovat, mít něco hmatatelného, co by mohli investorům ukázat. Ano, to je ten nejlepší scénář. Ale podívejte se na svůj runway popsaný v předchozím bodě. Zvládnete ji včas? Nepodceňujte dobu od podání návrhu do získání investice na váš účet.

Celý proces financování, od první prezentace přes due diligence až po uzavření obchodu, není možné zvládnout během několika dní. Projít všemi fázemi může trvat i několik měsíců.

Navíc se nebojte požádat nebo si myslet, že pomoc nepotřebujete, že je to důkaz slabosti. To není pravda. Když budete růst a profitovat, budou profitovat i investoři. Je to situace výhodná pro obě strany.

Poučte se z případných chyb a rychle je napravte

Pokud neprovedete správně analýzu trhu vašeho produktu a nemáte produkt, který řeší problémy, projeví se to nakonec jak u vašeho týmu, tak u vašich investorů. Na druhou stranu, pokud budete postupovat podle všech výše uvedených kroků, pak budete vybaveni těmi nejlepšími možnými nástroji, které vám pomohou úspěšně najít zákazníky, přitáhnout pozornost investorů díky dobře připravenému finančnímu plánu a můžete růst a vydělávat se všemi správnými kartami v rukou.

Nezapomeňte, že ne vše máte pod kontrolou. Je to přirozené, protože ekosystém startupu je živý organismus a vody může ovlivňovat mnoho faktorů. Co však můžete udělat, je udělat maximum, co můžete s dostupnými zdroji, a být co nejlépe připraveni. To jsou části, které můžete a měli byste mít pod kontrolou.

Zdroj:
https://www.eu-startups.com/2021/07/these-are-the-biggest-mistakes-startups-make-before-reaching-an-mvp/