GIA

Evropská komise schválila jádro a plyn jako zelený zdroj energie.

Věříme, že je to krok správným směrem. Je však potřeba, aby byl uchopen smysluplně, koncepčně i materiálně a dotažen až do konce.

U jádra je nutné vyřešit otázku bezpečnosti a nakládání s radioaktivním odpadem. Nezanedbatelná je také finanční a časová nákladnost vybudování. Řešení by mohly přinést micro-reaktory, využívání radioaktivního odpadu pro produkci energie a nové technologie pro bezpečnost jako například jiné typy chlazení pro případ rizikové situace. VC už směřuje do tohoto odvětví kapitál a vznikají tak projekty jako například TerraPower LLC nebo Oklo Inc . V tuto chvíli ještě není jisté, zda to bude ta správná cesta. Jisté ale je, že budou vznikat nová řešení s velkým potenciálem.

Využití plynu otevírá především otázku, jakým způsobem se bude plyn vyrábět a jak se bude nakládat s emisemi skleníkových plynů. Variantou by mohla být technologie DAC (Direct Air Capture) využitelná přímo u zdroje. Inspiraci lze čerpat například od Climeworks . Avšak i v této oblasti bude ještě potřeba značná časová i finanční investice do rozvoje.

Celkově sdílíme cíle, které stanovil spoluzakladatel společnosti Kleiner Perkins a autor knihy Speed and Scale John Doerr, že plyn by měl být využíván nejpozději do roku 2035/2040. Později bychom již měli být schopni vyrábět spolehlivou a bezpečnou energii z obnovitelných zdrojů (včetně zeleného vodíku) a jaderné energie. Ta hraje v některých zemích klíčovou roli při dosahování klimatických cílů. Pokud nebude objeven jiný bezemisní zdroj, v některých případech nebude možné dosáhnout těchto cílů pomocí obnovitelných zdrojů (OZE), a to pravděpodobně ani v případě zvýšení efektivity OZE v blízké budoucnosti.

Zdroje
https://www.npr.org/2019/05/08/720728055/this-company-says-the-future-of-nuclear-energy-is-smaller-cheaper-and-safer?t=1641576820991
https://www.nuscalepower.com
https://www.reuters.com/article/us-europe-finance-lobbying-analysis-idUSKBN25L0GA
https://archiv.hn.cz/c1-67017760-vitezstvi-pro-cesko-evropska-komise-oznaci-jadro-za-zeleny-zdroj-energie