Startupy & VC

Co je klíčovým úkolem VC investorů pro dosažení bezemisní ekonomiky? Investice do startupů v early-stage fázi vývoje.

Jakým způsobem může early-stage financování ovlivnit vývoj udržitelných technologií? Rychlejší implementace na trh, vyšší počet vytvořených pracovních míst a větší podíl na snížení uhlíkové stopy. Přečtěte si o konkrétní aplikaci na fotovoltaických článcích.

Abychom pochopili slibnost i naléhavost investic do udržitelnosti v růstové fázi vývoje startupu, je užitečné se podívat na vývoj jedné z nízkoemisních technologii, která od svého počátků urazila značnou cestu – fotovoltaické (PV) panely.

V roce 1975 stála výroba jednoho wattu elektřiny z PV panelu přibližně 100 USD.
S růstem cen ropy v 70. letech 20. století se poptávka po solární energii zvýšila. To přimělo společnost Exxon Corporation financovat výzkum zaměřený na výrobu levnějších PV článků, čímž se cena snížila na pouhých 20-40 dolarů za watt.

Dnes se cena za 1 watt solární energie dostala vlivem inovací a investic na hodnotu 1 USD.

Tento pokles je radikální a stále pokračuje. Ovlivňují ho tyto faktory:

 • neustálé snižování nákladů na produkci solárních panelů
 • současné zvýšení jejich účinnosti v průběhu času
 • závazky státu vůči klimatickým cílům Pařížské dohody
 • dotační politika podpory obnovitelných zdrojů energie
 • zvyšující se ceny energií

Solární energie je nyní v určitých částech světa nejlevnější způsob získání energie, a proto se rychle rozšiřuje po celém světě. Její cesta sem však nebyla nijak hladká ani předem jasně daná. Ačkoliv vláda zpočátku investovala do výzkumu a vývoje PV panelů, v 80. a 90. letech se financování téměř zastavilo.

fotovoltaické panely
Zdroj: Breakthrough Energy

Vývoj financování PV panelů v posledních letech

Teprve v posledních dvou desetiletích se investice do PV panelů a solární energie celkově výrazně zvýšily, což vedlo k nižším nákladům a rychlejšímu tempu zavádění tohoto zdroje. Pro zamezení zvýšení globální teploty nad hranici 1.5* C oproti před-industriálním hodnotám je nutné zavádět obnovitelnou energii ještě rychleji.

Experti z Breakthrough Energy vytvořili graf, ve kterém modelují situaci kdy se do PV panelů v období 1985 – 1990 investovalo o 5 miliard USD více (což je v dnešních hodnotách asi 12 miliard USD) v růstové fázi vývoje.

fotovoltaické panely
Zdroj: Breakthrough Energy analysis: data from MIT and IRENA

Dopad je významný. PV panely a solární energie by se podle kalkulace rozšířila o osm let dříve a umožnila by nám snížit emise o dalších 70 % do roku 2030, než má potenciál snížit nyní.

Osm let dříve a o 70 % více redukce skleníkových plynů se nemusí zdát jako mnoho, ale nyní se pohybujeme na časovém horizontu 30 let nutných k dosažení bezemisní ekonomiky a možnému vyhnutí klimatické katastrofě.

Jakákoliv dnešní inovace, které urychlí dekarbonizaci – ať už jde o vynález nového řešení nebo zdokonalení stávající technologie – znamená méně emisí, menší náklady na realizaci potřebných emisních opatření a menší škody vlivem klimatické změny.

V dnešní době je potřeba chytře a správně investovat do dalšího souboru klíčových technologií v oblasti klimatu pro jejich následnou aplikaci, a to v omezeném množství času. Z cesty PV panelů se můžeme ponaučit při navrhování dalších řešení pro rozvoj nízkouhlíkových technologií a práci při jejich vývoji.

fotovoltaické panely
Zdroj: Breakthrough Energy

Dalším bonusem dřívějších investic je rozvoj pracovních míst v daném průmyslu. Solární energie v současnosti tvoří V Americe nejvíce pracovních míst ze všech energetických zdrojů. V roce 2020 bylo v Americe zaměstnáno okolo 230 000 pracovníků ve více jak 10 000 společnostech, které se věnují solární energii.

Díky neustálému vědeckému pokroku se technologie solárních panelů značně zlepšila, včetně zvýšení schopnosti využívat více sluneční energie na jednotku plochy. To je zásadní faktor ve vývoji PV panelů. Čím více energie dokáže PV panel absorbovat, tím efektivněji a ve větším množství dokáže sluneční energii poskytovat. V současné době mohou fotovoltaické panely dosahovat účinnosti 22 %.

Fotovoltaické panely
Zdroj: IRENA

Vliv VC na PV panelech v posledních letech

Situace nebyla pro fotovoltaické panely a udržitelné technologie jednoduchá ani po roce 2000. Financování bezemisních technologií prostřednictvím venture kapitálu po krizi v roce 2009 prudce kleslo s velkými ztráty na straně investorů i zakladatelů.

V posledních letech ale vidíme razantní nárůst kapitálu i pozornosti přicházející s novými poznatky o klimatické změně a efektech skleníkových plynů. K výraznému posunu došlo také v typech společností, které VC financování získávají.

Hardwarové společnosti orientované na energetiku, například ty s novými konstrukcemi solárních panelů nebo větrných turbín, mají větší potíže se získáním kapitálu v počáteční fázi.

Naproti tomu se zvýšilo financování v počáteční fázi u společností zaměřených na energetiku, které se věnují softwaru. Kromě toho mají softwarové startupy vyšší pravděpodobnost úspěšného exitu (tj. prostřednictvím akvizice větší firmou nebo vstupem na veřejné burze) než hardwarové startupy.

Možným vysvětlením tohoto posunu jsou očekávání investorů, že díky softwarovým řešením typu automatizace, dálkové ovládání, platformy pro propojení uživatelů a poskytovateli se výrazně zvýší produktivita a sníží náklady firem.

Průměrný softwarový startup navíc vyžaduje menší kapitál než průměrný hardwarový startup, což znamená, že investoři mohou v portfoliu o dané velikosti držet více softwarových startupů. Tím mohou diverzifikovat riziko a potenciálně zvýšit svou šanci najít startupového jednorožce.

Je nutno podotknout, že lepší technologie v podobě hardwaru budou mít zásadní význam pro zlepšení výkonu a snížení nákladů řady potřebných řešení. V jejich případě bude mít zásadní význam podpora od veřejného financování, vládní politiky a velkých investorů.

Fotovoltaické panely

Nutnost zrychlení vývoje udržitelných technologií

Podle Mezinárodní agentury pro energii (IEA) polovina technologií, které budeme potřebovat k dosažení nulových emisí, ještě nebyla vynalezena. V současné době se vyvíjejí přesvědčivé technologie, které by mohly zabránit změnám klimatu. Ale jen několik jich je schopno již nyní, nebo v blízké budoucnosti, významně snížit skleníkové emise a poskytnout nám více prostoru pro vývoj dalších potřebných řešení.

Jsme přesvědčeni, že venture kapitál hraje zásadní roli při hledání, financování a rozvoji společností, která vytvářejí průlomová řešení pro globální problémy. Venture kapitál se již v minulosti osvědčil jako skvělá akcelerace pro revoluční technologie.

Startupy zaměřené na udržitelnost nyní potřebují delší vývojovou runway, aby mohly vytvářet a škálovat vznikající inovace v oblastech jako energetika, výrobní procesy, transport, zemědělství, cirkulární ekonomika, mobilita a další.

fotovoltaické panely
Zdroj: IRENA

Protože však bude trvat desítky let, než nahradíme současná průmyslová odvětví závislá na fosilních palivech lepšími a čistšími řešeními, je pro venture kapitálové fondy bezprostřední nutností urychlit zavádění existujících technologií na trh a vývoj nových technologií. To by mělo pomoci lidstvu splnit cíl dosažení nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050.

Zdroje:

 • https://www.breakthroughenergy.org/scaling-innovation/catalyst
 • https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Nov/IRENA_Future_of_Solar_PV_2019.pdf
 • https://www.adlittle.com/sites/default/files/viewpoints/ADL-Renewable-Energy-Emerging-PV-Technology.pdf
 • https://www.solarpowerauthority.com/a-history-of-solar-cells/
 • https://pv-magazine-usa.com/2020/01/02/why-doesnt-venture-capital-perform-in-the-solar-industry-where-are-the-disruptive-pv-technologies/
 • https://www.seia.org/solar-industry-research-data
 • https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-solar-power-employs-more-people-more-oil-coal-gas-combined-donald-trump-green-energy-fossil-fuels-a7541971.html
 • https://www.alliedmarketresearch.com/photovoltaic-market
 • https://www.marketdataforecast.com/market-reports/perovskite-solar-cells-market
 • https://www.iea.org/commentaries/examining-the-role-of-early-stage-venture-capital-investment-in-energy
 • https://www.clearwaycommunitysolar.com/blog/understanding-community-solar/evolution-solar-panels/
 • https://www.weforum.org/agenda/2021/10/venture-capital-investment-deep-tech-tackle-climate-change/
 • Foto: Alex Bierwagen