Co vám nabízíme?

Nabízíme vám expertizu, finanční zdroje a partnerství. Naším cílem je, společně s vámi, úspěšně realizovat vaše vize dlouhodobě udržitelných projektů tak, aby jejich dopad byl smysluplný a škálovatelný.

Zaměřujeme se na inkubaci PPD (Purpose-Profit Driven) projektů, které cílí na synergii mezi udržitelností (purpose) a profitabilitou (profit).

1

Zajistíme vám širokou škálu interního a externího poradenství a implementace

2

Poskytneme vám financování inkubačního procesu

3

Pomůžeme vám s navázáním správných kontaktů s partnery, zákazníky a investory

4

Nabídneme vám kancelářské prostory v Praze nebo Ostravě

5

Nejsme pouze mentoři. Skutečně pomáháme, jsme v tom s vámi!

Co od vás očekáváme?

GIA Startupy

Od vašich vizí očekáváme aspekt udržitelnosti a profitability. Je pro nás klíčové, abyste byli zapálení pro věc, věnovali se realizaci naplno a dokázali naslouchat jiným názorům.

Naše spolupráce musí fungovat obsahově i lidsky a přinášet výsledky. Je pro nás důležité dlouhodobé partnerství, když se daří i nedaří.

Jaký je časový horizont?

Časový horizont je tři až šest měsíců. Během této doby společně pevně uchopíme vaši vizi, kdy stanovíme jasnou strategii, posuneme její exekucí a pomůžeme s přípravou MVP (minimum viable product).

Naším záměrem je, společně s vámi, vytvořit funkční, atraktivní a konkurenceschopný projekt. Usilovně hledáme optimální cestu, která povede k úspěchu vaší vize.

Co byste měli ještě vědět?

Hlavním partnerem a donátorem inkubátoru GIA je Soulmates Ventures. Dále využíváme zázemí Made by Soulmates. Díky rozsáhlému ekosystému jsem schopni zakladatelům nabídnout reálnou expertizu a propojení na investory, aby se svým inovativním řešením uspěli.

Navíc, po úspěšné inkubaci budete moci získat financování od řady partnerských investorů a Soulmates Ventures.

Jaký je další postup?

Stačí vyplnit náš registrační formulář. Tam se ptáme na základní informace o vaší vizi. Následně se s vámi spojíme, poskytneme vám feedback a v ideálním případě se domluvíme na spolupráci. Jsme flexibilní, vše proběhne do dvou týdnů.