Integrace managementu udržitelnosti
v podnicích

GIA Sustainability management

Evropa zrychluje své úsilí v oblasti Zelené dohody. Stále více společností bude čelit novým předpisům směrnice CSDR, jejichž cílem je zvýšit transparentnost dopadů na životní prostředí, sociální oblast a správu a řízení (ESG).

V roce 2023 bude pro velké společnosti v zemích Evropské Unie povinností vykazovat zprávy o nefinančních (ESG) údajích podle definovaných standardů. A pro malé a střední společnosti (SME) od roku 2026.

Udržitelnost v podnicích se dnes stává nutností a konkurenční výhodou, na které zakládají progresivní podniky svojí dlouhodobou strategií, hodnotový řetězec a obchodní aktivity.

Cílem naší spolupráce je identifikace, zohlednění a management dopadů na sociální a životní prostředí ve společnostech a jejich hodnotových řetězcích. Provedeme klienty od analýzy, přes vývoj řešení a management, až po využití efektivních nástrojů pro dosažení uhlíkové neutrality a exceletního ESG ratingu, včetně odborné interní a externí komunikace.

1

Kalkulace stopy skleníkových plynů, jejich redukce a management

2

Měření, rating, reporting, management a certifikace udržitelnosti

3

Life Cycle Assessment (LCA) produktu

4

Analýza klimatického, sociálního a geopolitického rizika

5

ESG (Environmental-Social-Governance) analýza, strategie a certifikace

6

Strategie udržitelnosti a Sustainable Performance Targets (KPIs)

7

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

8

Emissions Reduction Potential (ERP) a Potential Climate Return on Investment (pCROI)

Náš přístup

GIA management udržitelnosti

Poskytujeme aktivní konzultace, strategie
a management integrace udržitelnosti v podnicích. Pro vydavatele udržitelných certifikátů & dluhopisů nebo uhlíkových kreditů & kompenzací poskytujeme naši expertizu, jak dosáhnout reálného udržitelného indexu.

Zvolené metriky používáme k tomu, abychom co nejlépe definovali, vykazovali a prezentovali přesný dopad každého projektu na planetu. GIA disponuje odbornými znalostmi pro nastavení, řízení a certifikaci této činnosti.

Přínosy pro váš podnik

 • Udržitelnost se dnes stává nutností a konkurenční výhodou, na které zakládají progresivní podniky.
 • Větší důvěra zákazníka a angažovanost zaměstnanců.
 • Vytvoření nových obchodních modelů a aktivit.
 • Budování pověsti a značky.
 • Ekonomické úspory nákladů.
 • Lepší řízení rizik a agile strategie.
 • Větší atraktivita pro talentované zaměstnance, investory 
a veřejné zadavatele.
 • Lepší informovanost o negativních dopadech společnosti na životní 
a sociální prostředí.
 • Větší pozornost a aktivita v podniku věnovaná udržitelným inovacím.
 • Lepší přístup k financování.
 • Firemní strategie harmonizovaná s právním rámcem EU, což vytváří právní jistotu a finanční výhody.
 • Co byste měli ještě vědět?

  Společně váš podnik připravíme na nástup přicházející legislativy a nových výzev, vytvoříme řídící strukturu a dáme dohromady tým expertů vybavených kvalitními 
a relevantními nefinančními daty.

  Když se firmy nepřizpůsobí trendům v udržitelnosti, budou do pěti až deseti let čelit existenčním problémům.

  Je váš podnik připraven?

  Jaký je další postup?

  Stačí nám napsat. Následně se s vámi spojíme, probereme spolu základní informace o vaší vizi, poskytneme vám feedback a v ideálním případě se domluvíme na spolupráci. Jsme flexibilní, vše proběhne bez zbytečných odkladů.