Co vám zprostředkujeme?

GIA Podniky

Zprostředkujeme vám inovace. Nabízíme vám vymyšlení, vyvinutí a implementaci inovací, které budou rozhodující pro váš náskok před konkurencí a zároveň budou dlouhodobě udržitelné pro naši planetu.

Naší expertizou jsou PPD (Purpose-Profit Driven) projekty, jež přináší synergii mezi udržitelností (purpose) a profitabilitou (profit).

1

Realizujeme dohodnutá inovativní řešení
v celém jejich rozsahu, tedy od A až do Z.

2

Zajistíme vám komplexní poradenství v oblasti dlouhodobě udržitelných inovací

3

Připravíme vám studii proveditelnosti a stanovíme s vámi strategii implementace

4

Budeme vaším partnerem, který vám úspěšně zprostředkuje inovace na míru!

Co od vás potřebujeme?

Potřebujeme od vás představu směřování inovace a vaši připravenost ji realizovat. Je pro nás zásadní, abychom si vytyčili jasný cíl v čase, ke kterému budeme společně efektivně směřovat.

Jedná se nám o realizaci takových inovací, které budou smysluplné pro vás a pozitivně přispívají k řešení environmentálních a společenských problémů.

Jaký je časový horizont?

Časový horizont se odvíjí od naší společné dohody. Záleží zejména na rozsahu realizace inovativního řešení.

Na základě vašeho zadání můžeme navrhnout a otestovat řešení, připravit MVP (minimum viable product) a inovaci implementovat. Jsme flexibilní a akční, ale zároveň si klademe realistické cíle.

Co byste měli ještě vědět?

Disponujeme rozsáhlou expertizou na poli udržitelných inovací. Nejedná se pouze o teoretickou znalost, ale i zkušenosti s jejich realizací.

Skupina Soulmates, jejíž je inkubátor GIA součástí, se skládá z týmu profesionálních odborníků, kteří již úspěšně implementovali řadu inovací v mezinárodním prostředí, ať už v rámci korporací nebo startupů.

Jaký je další postup?

Ozvěte se nám, prosím. Rádi s vámi probereme možnosti naší spolupráce. Představíme vám skupinu Soulmates, zodpovíme vaše dotazy a především si poslechneme vaše představy o dlouhodobě udržitelných inovacích. Naším záměrem je domluvit se na takové formě spolupráce, která bude pro všechny zúčastněné přínosná a vytvoří dlouhodobé partnerství.