Tým jedinečných lidí spojených vizí udržitelné budoucnosti

GIA je nadační fond sdružující skupinu nadšených expertů, kteří chtějí přinášet funkční a použitelné inovace s pozitivním přínosem v oblasti udržitelnosti. Společně chceme vytvořit progresivní prostředí, které podpoří růst komunity udržitelných startupů. GIA poskytuje inkubační program pro projekty v rané fázi, které našly udržitelný způsob řešení konkrétních problémů, s nimiž se my, lidé a podniky, potýkáme.

Cílem GIA je být silným partnerem pro startupy na jejich cestě od začátku, až po získání většího investora. Poskytujeme odborné znalosti v oblasti rozvoje podnikání, finančního plánování, právního poradenství, strategického budování brandu, inovací a udržitelnosti. Přinášíme ekonomicky efektivní inkubaci startupů díky podpoře lidí a podniků. Společně přispíváme k růstu udržitelnosti, ne jen slovy, ale svými činy.

Board
GIA Hynek Sochor
Hynek Sochor Zakladatel
GIA Vašek Gregor
Václav Gregor Člen správní rady
GIA Michal Sikyta
Michal Sikyta Ředitel Nadačního fondu GIA
GIA Tomáš Kabeláč
Tomáš Kabeláč Ředitel Inkubátoru GIA
Experti
GIA Helena Davis
Helena Davis
GIA Jiří Kuchyňa
Jiří Kuchyňa
GIA Karina Štajerová
Karina Štajerová
GIA Charlie Isslander
Charlie Isslander
GIA Radka Šušková
Radka Šušková
GIA Tomas Mrkvicka
Tomáš Mrkvička
GIA Kateřina Gregorová
Kateřina Gregorová
More experts
Další experti
Naše projekty
Sustainability Hub
GIA Consulting
Naši partneři
GIA EU
ISFC

Udržitelnost

Fokus

Pro jaké projekty je inkubace určena?

Inkubátor GIA se zaměřuje na PPD (Purpose-Profit Driven) projekty, které přinášejí výsledky jak v oblasti udržitelnosti (purpose), tak v oblasti profitability (profit). Je pro nás zásadní, aby vaše inovativní řešení bylo škálovatelné a zajímavé pro zákazníky a investory. Čím lepší inovace přináší řešení a čím více je škálovatelná, tím více zákazníků ji bude používat a vliv udržitelnost se bude prohlubovat.

Osm streamů, které inkubujeme

Vzduch

Voda

Energie

Cirkulární ekonomika

Zemědělství a potravinářství

Mobilita

Vzdělávání

Zdravotnictví

Jakým způsobem se rozhodujeme?

V inkubační fázi je klíčovým bodem potenciál udržitelnosti a profitability, jakého může startup dosáhnout na trhu prostřednictvím kvalitní inkubace a následné akcelerace. Jsme zde v roli dlouhodobých partnerů připravených pomoci projektu v každé jeho fázi včetně vstupu dalších investorů.

Každé řešení je originální a je potřeba na něj touto optikou nahlížet. U každého projektu si stanovíme realistické cíle, které by mohl naplnit z hlediska udržitelnosti a profitability, kdy s využitím našeho zázemí výrazně přispíváme k jejich dosažení.

Jaké používáme metriky?

Naším cílem je implementace synergie mezi udržitelností a profitabilitou. Proto analyzujeme každý projekt v rámci metrik:

  • SRI (Socially Responsible Investing)
  • ESG (Environmental, Social and Governance)
  • SDGs (Sustainable Development Goals)
  • Potenciální pozitivní a škálovatelný vliv, který startup můžem

Co vám to přinese?

Výsledky budeme v jednotlivých metrikách analyzovat, měřit, zaznamenávat a zlepšovat.

Pro každý inkubační kohort budeme připravovat vstupní a výstupní hodnocení, kde budou zaznamenány potenciál startupu, jeho udržitelné cíle a také progres, který projekty urazily za svojí cestu GIA.