Podmínky ochrany soukromí

Tyto Podmínky ochrany soukromí popisují, jak Green Innovation Academy („GIA“, „my“, „naše“ nebo „nás“) a přidružené organizace v ekosystému Soulmates shromažďují, používají a sdílejí vaše osobní údaje v souvislosti s používáním našich webových stránek (včetně www.wearegia.eu), služeb a aplikací (souhrnně „Služby“). Tyto Podmínky ochrany soukromí (dále jen „Podmínky“) se nevztahují na informace, které naši zákazníci mohou zpracovávat při používání našich Služeb. Můžeme shromažďovat a přijímat informace, když užíváte webové stránky a Služby. Toto je prohlášení s informací, proč shromažďujeme vaše údaje, k čemu vaše údaje používáme, kdy můžeme vaše údaje zveřejnit a jak své údaje můžete spravovat.

Doporučujeme, abyste si tyto Podmínky přečetli v plném rozsahu, abyste byli plně informováni. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto Podmínek nebo postupu nadačního fondu GIA při shromažďování, používání a zveřejňování údajů, prosím kontaktujte nás na adrese sayhello@wearegia.eu.

1. Informace, které shromažďujeme

1.1 Informace, které nám poskytnete

a. a. Registrace klienta. Informace, které nám poskytnete, když si zaregistrujete účet jako Klient. Můžeme vás požádat o vaše kontaktní údaje včetně položek jako jméno, název společnosti, poštovní adresa, e-mail, telefonní číslo a zaměstnání.

b. b. Platební údaje. Když na svůj účet přidáte informace o svém bankovním účtu, budou tyto informace adresovány třetí straně – našemu zpracovateli plateb. Neukládáme údaje o vašem bankovním účtu v našich systémech; máme však přístup k informacím o odběratelích a můžeme je uchovávat prostřednictvím našeho zpracovatele plateb třetí strany.

c. c. Komunikace. Pokud nás kontaktujete přímo, můžeme o vás obdržet dodatečné údaje jako vaše jméno, e-mail, telefonní číslo, obsah zprávy a/nebo přílohy, které nám zašlete, a jakékoliv další informace, které se rozhodnete nám poskytnout. Můžeme také získat potvrzení, když otevřete e-mail od nás. Osobní informace, o které budete požádáni, a důvody, proč vás žádáme o poskytnutí, vám budou sděleny v okamžiku, kdy vás žádáme o poskytnutí osobních údajů.

1.2 Informace, které shromažďujeme, když používáte naše služby

a. a. Cookies a další sledovací technologie. Webová stránka používá „cookies“ ke shromažďování informací o vaší návštěvě a ke správě vašich preferencí. Cookie je malý počítačový kód přidaný do souboru ve vašem počítači jako záznam jeho návštěvy. Neshromažďuje ani neposkytuje vaše osobní údaje. Cookies může však být použito k zaznamenání informací o vaší návštěvě jako je typ vašeho webového prohlížeče, operační systém a IP adresa, aby pro vás mohlo lépe přizpůsobit webové stránky. Můžeme sdílet informace získané z různých druhů souborů cookie s třetími stranami, včetně dodavatelů, inzerentů a dalších. Prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče nebo jejich odstraněním můžete ovládat, jaké soubory cookie zařízení přijímá. Pokud tak učiníte, může to omezit individuální nastavení, které máte k dispozici.

b. b. Google Analytics. Na našich webových stránkách používáme webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. Tyto analytické služby používají soubory cookie nebo jiné sledovací technologie, které nám pomáhají analyzovat, jak se uživatelé chovají a jak používají naše webové stránky. Tyto technologie sestavují reporty o aktivitě a poskytují další analytické služby a reporty. Technologie používané těmito analytickými službami mohou shromažďovat informace jako vaše IP adresa, čas návštěvy, zda jste vracející se návštěvník, jakékoliv odkazující stránky a další informace. Naše webové stránky nepoužívají tyto analytické služby k získávání informací, které vás osobně identifikují. Informace generované službou Google Analytics budou předány a uloženy společností Google a budou podléhat podmínkám o ochraně osobních údajů společnosti Google. Pokud se chcete dozvědět více o partnerských službách společnosti Google a dozvědět se, jak se lze odhlásit ze sledovací analýzy společnosti Google, klikněte zde. Vezměte prosím na vědomí, že, i když vaše zařízení může obsahovat funkci „Do Not Track“, postupy shromažďování a zveřejňování informací nadačního fondu GIA budou i nadále fungovat tak, jak je popsáno v těchto Podmínkách bez ohledu na to, zda je přijat signál „Do Not Track“.

c. Užívání našich služeb. Když používáte naše služby, můžeme shromažďovat informace o vaší účasti a využití našich služeb, jako je využití procesoru a paměti, kapacita úložiště, navigace našich služeb a metriky na úrovni systému. Tyto údaje používáme k provozování služeb, udržování a zlepšování výkonu a využívání služeb, vývoji nových funkcí, ochraně bezpečnosti a zabezpečení našich služeb a našich zákazníků a poskytování zákaznické podpory. Tyto údaje používáme také k vývoji souhrnné analýzy a business intelligence, které nám umožňují provozovat, chránit, činit informovaná rozhodnutí a podávat zprávy o výkonnosti našeho podnikání.

d. Odhlášení z e-mailové marketingové komunikace. Vždy se můžete odhlásit z přijímání budoucích e-mailových marketingových zpráv od GIA. Poskytujeme vám možnost odhlásit se z této komunikace a sdělení od nás kliknutím na odkaz „odhlásit se“ v dolní části každého marketingového e-mailu. Upozorňujeme, že se nelze odhlásit z komunikace související se službami.

2. Jak používáme informace

Informace, které shromažďujeme používáme různými způsoby včetně:

 • Poskytování, provozování a údržba našich služeb;
 • Zlepšování, přizpůsobování a rozšíření našich služeb;
 • Porozumění a analyzování toho, jak používáte naše služby;
 • Vývoje nových služeb;
 • Komunikování s vámi buď přímo, nebo prostřednictvím jednoho z našich partnerů, včetně zákaznických služeb za účelem poskytování aktualizací a dalších informací týkajících se Služby a pro marketingové a propagační účely;
 • Zpracování vašich transakcí;
 • Zasílání textových zpráv a push notifikací;
 • Pro účely dodržování předpisů, včetně prosazování našich Smluvních podmínek nebo jiných zákonných práv, nebo, jak mohou vyžadovat platné zákony a předpisy nebo které požaduje jakýkoli soudní proces nebo vládní agentura.

3. Jak sdílíme informace

Informace, které shromažďujeme, můžeme sdílet různými způsoby, včetně následujících:

 1. Prodejci, zástupci třetích stran a poskytovatelé služeb: Máme zástupce třetích stran, ekosystém, přidružené společnosti a poskytovatele služeb, kteří vykonávají funkce naším jménem, mimo jiné včetně hostingu, poskytování platformy používané k poskytování webových stránek, technické integrace, hostingu a analýzy. Tyto entity mohou mít přístup k osobním informacím v případě potřeby, aby mohli plnit svou funkci.
 2. Souhrnné informace. Tam, kde je to právně přípustné, můžeme používat a sdílet informace o uživatelích s našimi partnery v souhrnné nebo odznačené podobě, kterou nelze použít k vaší identifikaci.
 3. Převedení obchodní činnosti. Informace mohou být zveřejněny a převedeny na jakéhokoli potenciálního nabyvatele, nástupce nebo zplnomocněnce v rámci navrhované fúze, akvizice, dluhového financování, prodeje aktiv nebo podobné transakce nebo v případě platební neschopnosti, úpadku nebo nucené správy, ve které jsou informace převedeny na jednu nebo více třetích stran jako jedno z našich obchodních aktiv.
 4. Vyžádání zákonem a podobná zveřejnění. Můžeme také sdílet informace, abychom (i) splnili všechny platné zákony, předpisy, právní procesy nebo vládní požadavky; (ii) vymáhali tyto Podmínky ochrany soukromí a naše smluvní podmínky, včetně vyšetřování možných porušení těchto Podmínek; (iii) odhalili podvody, bezpečnostní nebo technické problémy, předcházeli jim nebo je jinak řešili; (iv) reagovali na vaše požadavky; nebo (v) chránili naše práva, majetek nebo bezpečnost, naše uživatele a veřejnost. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za ochranu proti podvodům a prevenci spamu/malwaru.
 5. Můžeme sdílet informace s vaším souhlasem.

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro shromažďování a používání výše popsaných osobních údajů bude záviset na dotčených osobních údajích a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme.

Osobní údaje obvykle shromažďujeme pouze (i) tam, kde osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy s vámi; (ii) pokud je zpracování údajů v našem oprávněném zájmu a není převážené vašimi právy; nebo (iii) pokud k tomu máme váš souhlas. Máme oprávněný zájem na provozování našich služeb a komunikaci s vámi podle potřeby k poskytování těchto služeb, například při odpovídání na vaše dotazy, zlepšování naší platformy nebo provádění marketingu.

V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat vaše osobní údaje nebo jinak potřebovat osobní údaje k ochraně vašich nezbytně důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby.
Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů v souladu se zákonným požadavkem nebo k plnění smlouvy s vámi, v danou chvíli to vyjasníme a informujeme vás, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné nebo ne (stejně jako o možných důsledcích, pokud své osobní údaje neposkytnete).

5. Služby třetích stran

Nejsme zodpovědní za Podmínky ochrany soukromí a/nebo postupy těchto třetích stran a doporučujeme vám, abyste si pečlivě přečetli jejich podmínky ochrany osobních údajů.

6. Bezpečnost

GIA se zavazuje chránit vaše informace. K tomu používáme řadu bezpečnostních technologií a opatření určených k ochraně informací před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Opatření, která používáme, jsou navržena tak, aby poskytovala úroveň zabezpečení odpovídající riziku zpracování vašich osobních údajů. Nezapomínejte však, že nelze zaručit, že internet bude 100% bezpečný.

7. Uchovávání údajů

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, uchováváme v případě, že k tomu máme přetrvávající legitimní potřebu (například poskytnout vám objednanou službu, nebo splnit platné právní, daňové nebo účetní předpisy).

Pokud nemáme žádnou přetrvávající legitimní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď je odstraníme, nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), bezpečně uložíme vaše osobní údaje a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich úplné odstranění.

8. Vaše práva na ochranu osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem EHP, máte následující práva na ochranu osobních údajů:

 • Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům, opravit je, aktualizovat je, nebo požádat o jejich vymazání, můžete tak učinit kdykoli e-mailem sayhello@wearegia.eu.
 • Kromě toho můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů.
 • Opět můžete tato práva uplatnit zasláním e-mailu na adresu sayhello@wearegia.eu
 • Máte právo kdykoliv se odhlásit z marketingové komunikace, kterou vám zasíláme. Toto právo můžete uplatnit kliknutím na odkaz „odhlásit se“ nebo „odhlásit“ v marketingových e-mailech, které vám zasíláme. Chcete-li se odhlásit z jiných forem marketingu, kontaktujte nás na sayhello@wearegia.eu
 • Podobně, pokud jsme shromáždili a zpracovávali vaše osobní údaje s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování, které jsme provedli před vaším odvoláním, ani nebude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě zákonných důvodů zpracování jiných než souhlas.
 • Máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace vám poskytne místní úřad pro ochranu osobních údajů.

Reagujeme na všechny požadavky, které obdržíme od jednotlivců, kteří chtějí uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

9. Soukromí dětí

Naše webové stránky jsou určeny pouze pro uživatele ve věku 13 let a starší. Proto nebudeme vědomě shromažďovat ani používat žádné osobní údaje od dětí, o kterých víme, že jsou mladší 13 let. Pokud se dozvíme o osobních údajích v naší databázi, které byly shromážděny od dítěte mladšího 13 let, tyto informace smažeme.

10. Mezinárodní předávání údajů

GIA působí v globálním prostředí. Osobní údaje můžeme přenášet do jiných zemí, než ve které byly údaje původně shromážděny. Tyto země nemusí mít stejné zákony na ochranu osobních údajů jako země, ve které jste informace původně poskytli. Když přenášíme vaše osobní údaje do jiných zemí, budeme tyto informace chránit, jak je popsáno v těchto Podmínkách ochrany soukromí.

Napište nám

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto Podmínek ochrany soukromí, neváhejte a napište nám na sayhello@wearegia.eu

Správcem vašich osobních údajů je Green Innovation Academy; Sídlem: Sokolská třída 966/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava; IČO: 09592831; Kontaktní osoba: Tomáš Kabeláč (+420723526574)